CoJePoSmrti.cz (Na úvodní stránku) CoJePoSmrti.cz

Co je autoritativním zdrojem pravdy?

Facebook Facebook PrintTisk

Co je autoritativním zdrojem pravdy?

4_bible.jpg

Proč musím zemřít? Po celou dobu naší historie se každé hlavní náboženství, filozofové i myslitelé snaží vysvětlit tuto záhadu. Opravdu, smrt je velká záhada. Bohatí i chudí, silní i slabí, pyšní i pokorní, každý nakonec vše opustí a je uložen do hrobu. Je zajímavé, že vědecký výzkum jednobuněčných organismů ukazuje, že podstata života na buněčné úrovni neobsahuje automaticky vlastní destrukční mechanismus pro případ smrti. Jinými slovy, zdá se, že smrt je součástí života nepřirozená. I přes to všechno na zemi nakonec organismus umře. Proč musí smrt vůbec existovat? Neměl by všemocný Bůh smrt vymýtit, abychom žili věčně?

Otázka o povaze smrti tedy přináší hluboké důsledky o povaze Boha. Možná vás napadne, že z nějakého důvodu, Bůh není tak silný jak On říká, protože problém smrti zůstává. Možná, že Bůh otupuje naše cítění po smrti, když máme prožívat štěstí v ráji i přes hrůzy přicházející na naše blízké, kteří jsou ještě naživu.  Možná, pokud žijeme špatný život  budeme se skutečně věčně trápit v pekle, ale to by Bůh nebyl tak milující, jak o něm mnoho lidí tvrdí. Možná, že je ve skutečnosti mnoho cest k Bohu, nebo mnoho takových bohů a tajemství smrti bude řešeno odlišně pro každou osobu, v závislosti na její filozofii v životě. Možná, že není žádná taková věc jako smrt, ale neustálé znovuzrození skrze reinkarnaci. Možná, podle myšlenky která zpopulárněla v 19. století, život není nic jiného než biochemické nehody a smrt s sebou přináší nikdy nekončící stav nicoty, nejčastější závěr z této linie myšlení je, že neexistuje žádný Bůh vůbec.

Tajemství smrti je tak hluboké, že i přes tisícileté náboženské doktríny, vědecký výzkum, a mnoho teorií, které existují na toto téma, jsou dnes lidé více zmatení než kdy jindy. I v rámci jednotlivých náboženských skupin je často ostrý rozdíl v názorech na povahu smrti. Je zřejmé, že jediný způsob, jak rozluštit to hluboké tajemství je najít autoritativní zdroj pravdy, který odhalí všechny chyby a odstraní potřebu pro spekulace. Máme to štěstí mít takovýto zdroj autority? Věříme, že ano.

Předmět smrti je s náboženstvím neodmyslitelně spojen. Pokud nás něco čeká potom, co zemřeme, musí být zapojena nadpřirozená bytost jako Bůh. Rozum nám říká, že bychom se měli podívat na náboženské texty a najít informace o smrti. Existuje však mnoho náboženských textů které jsou dnes k dispozici, ale ne všechny říkají o smrti to samé. Tak podle čeho víme, jakým textem řídit naše vyhledávání?

Za prvé, musíme se podívat na text, který tvrdí, že je přímo od Boha. Koneckonců, když Bůh má odpovědi na smrt, pak nějaká skutečná odpověď musí přijít přímo od něj. Tento jedinečný princip značně zužuje výběr textů. Například, buddhistické texty obsahují mnoho duchovních vhledů, ale Buddha sám nikdy netvrdil, že je Bůh, nebo že mluví jménem Boha. To znamená, že poznatky těchto textů jsou Buddhy,  ne Boží.

Ve skutečnosti existuje jen jeden soubor textů, který  odvážně tvrdí, že obsahuje přímou komunikaci s Bohem, kolekci říkáme BIBLE. Znovu a znovu, zaznamenává Bůh jak mluví přímo k lidstvu. Bible sama o sobě říká, že Duch svatý sděluje obsah Písma  Božím prorokům na zemi, kteří je pak zapsali. Autorem Bible je tedy Bůh sám.

Ačkoli některé jiné náboženské texty také tvrdí, že jsou od Boha, jako Korán a kniha Mormon,  nemohou nahradit Bibli, z které samy vycházejí. Muslimská víra tvrdí, že jeho prorok  Mohammed, byl potomek syna Izmaela syna Abrahamova,  o kterém se dočteme Bibli v knize Genesis 16,1-12. Izmael, byl synem Egyptské služky jménem Hagar. Pochází tedy z pokolení Cháma. Biblické proroctví o něm říká: „bude to člověk nezkrotný. Jeho ruka bude proti všem a ruce všech proti němu a bude stát proti všem svým bratrům“.

Kniha Mormon tvrdí, že je "jiným" svědectvím o Ježíši Kristu. Tak, obě knihy a jejich vyznání, které vidí jako autoritativní, nakonec uznávají Bibli jako sdělení od Boha.

Hinduismus je východní náboženství – pochází  z rodu Cháma. Je to národní Indické náboženství. Nemá žádného zakladatele a je zde místo pro všechny, včetně Ježíše Krista, ovšem Jeho učení neberou tak vážně – je to náboženská míchanice. Ind říká, že v Indii jsou všechna náboženství světa. Mají 330 mil. bohů (zvířata, stromy, hory... Toto náboženství sahá do roku 1250 před Kristem.

Bible obsahuje záznam o celé historii lidstva, od chvíle, kdy byl člověk stvořen na zemi až do konce dějin země i mimo ni. Měli bychom se pro otázky týkající se smrti podívat do Bible. Popisuje svět, kde smrt neexistovala, vysvětluje, jak zde smrt začala existovat a odhaluje kroky, které Bůh učinil, aby nakonec smrt odstranil a obnovit tuto planetu, do  původně zamýšleného stavu. Nejsou žádné mezery v Biblickém záznamu dějin. Prostřednictvím pochopení proroctví v nich obsažených, jsme schopni identifikovat náš „moderní dnešek“ v textech psaných téměř před dvěma tisíciletími a také můžeme nahlédnout do budoucnosti.

Bible také mnohokrát tvrdí, že Bůh je zdrojem a původcem všeho života. Proto máme podrobný popis povahy života a smrti od toho, kdo je za život odpovědný na prvním místě. Podle našeho názoru toto dělá z Bible autoritativní zdroj z kterého se můžeme dozvědět odpovědi na otázky týkající se smrti. Všechny názory na to co se s člověkem děje po smrti nemohou být správné, jak se tedy můžeme dovědět, co se s člověkem děje když zemře? Je pouze jedna cesta a tou je zjevení které nám zanechal Ježíš Kristus, který prošel branou hrobu a smrti a nyní žije. On řekl: Zjevení 1,17-18- „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí.“ Boží slovo nám tedy může odhalit závoj „záhrobí“ - stavu člověka po smrti. Příroda k tomuto mlčí a  věda ukazuje svou bezmocnost. Lidé mají protichůdné názory. Proto odložme lidské názory a otevřeme Bibli – slovo živého Boha.

Nyní se můžete ptát: "Co když patřím k nekřesťanské skupině? Platí pro mě  stále Bible?„  Dobrá otázka. Většina knih psaných v Bibli byly napsány dříve, než slovo "křesťan" vůbec existovalo. Bible je tvrzení, že celý lidský život vznikl  Bohem. V průběhu dějin se objevily různé společnosti, které si vytvořily svůj vlastní obraz boha pro sebe, což se projevilo v různých náboženstvích a směrech a teologických myšlenkách. Ty však Boha ve skutečnosti změnit nemohou. Bůh zůstává Bůh, bez ohledu na to, co děláme a říkáme. Proto je Bible pro každého. Její pravdy o Bohu nejsou omezeny na Židy nebo křesťany. Ve skutečnosti, v různých bodech své historie, Židé a podobně i křesťané ztratili ze zřetele Boha a zkreslili jeho charakter světu. I když je pravda, že Hebrejci (židé) a křesťané jsou ti, skrze které Bůh nechal napsat Bibli, Bůh je k dispozici pro všechny lidi na světě, bez ohledu na církevní příslušnost. Doporučujeme vám, abyste zvážili, co říká Bible o smrti, i když se neztotožňujete s židovstvím nebo křesťanstvím. Doporučujeme vám, abyste se dozvěděli o Bohu, který tvrdí, všichni na Zemi jsou jeho vlastní.

Můžete také říci: "Nevěřím v Boha." Pokud je to pravda, pak si určitě nemyslíte, že Bible je inspirovaná Bohem. To je vaše volba, kterou respektujeme. Nicméně, zeptejte se sami sebe, čemu věříte, a zda máte dostačující odpovědi na otázky: „proč tu jsem a co se mnou po smrti bude? Proč vám doporučujeme, abyste se dozvěděli jiný pohled o životě a smrti, který jste pravděpodobně ještě neslyšeli?

Argumenty, které na tomto webu uvádíme jsou výhradně z Bible. Jsme přesvědčeni, že jsou autoritativním důvodem, jak jsme zde uvedli. Jsme přesvědčeni, že platí pro všechny lidi na zemi, bez ohledu na rasu, národnost či církevní příslušnost. Miliony lidí  našli klid a radost ze zpráv v Bibli, a doufáme, že  jak budete studovat toto důležité téma s námi, budete také jedním z nich.

Shlédněte video o Kumránských svitcích nalezených 1947 -1956, které dokazují, že text Bible byl předáván během 2000 let beze změny. Bible je shodná se svitky původně napsanými, které se nyní  uchovávají v chrámu knihy v Jeruzalémě. Nejvýznamnější je svitek Izaiáše, který je nejucelenější a je identický s tím dnešním.

Kliknutím na obrázek spustíte video na HopeTv.cz


Další zajímavé články a videa na téma co je po smrti

Pomoc, jak se mám bránit a zbavit se duchů?

35_jak_se_branit_proti_duchovnim_silam.jpg Setkali jste se s nadpřirozenými silami a nevíte co s tím? Zjevil se vám duch jakoby zemřelého? Hýbe se doma obraz, létají v místnosti předměty? Došlo to tak daleko, že vás ...

Je možná reinkarnace, převtělování?

38_reinkarnace.jpg 1. Co je reinkarnace? Slovo "reinkarnace" je latinského původu a znamená opětovné vtělení. Reinkarnace znamená, že duše se po smrti vtěluje zpět do těla - pokaždé do jiného - ale duše ...

Jak vznikla smrt?

5_jak_vznikla_smrt.jpg Abychom pochopili, proč všichni na této planetě podléhají zvláštnímu tajemství smrti, musíme nejprve cestovat jinam ve vesmíru, na místo, které Bible nazývá nebe. Nebe je místo, kde přebývá Bůh. Je sídlem vesmíru. ...

Zjevil se mi duch - kdo to je?

19_vyvolavani_duchu.jpg Viděli jste ducha zemřelého a nevíte co si o tom myslet? Lidé vám to nechtějí věřit? Zkušenost se zjevením dědečka „Když mi bylo 13 let, tak mi umřel dědeček. Byli jsme na pohřbu ...

Sebevražda - pomoc chci se zabít!

28_sebevrazda.jpg Už to opravdu dál nejde, jsem naprosto k ničemu, nic mě nebaví, nikdo mě nemá rád, tolik problémů jako já nemá nikdo....Nemám smysl života, u ničeho nevydržím, ani u toho, co ...

CoJePoSmrti.cz - Co je autoritativním zdrojem pravdy?